Day: August 30, 2023

Tutkitaan Uutisten Manipulointia ja Deepfakeja

Tutkitaan Uutisten Manipulointia ja Deepfakeja

Johdanto Uutisten luotettavuus ja totuudenmukaisuus ovat aina olleet keskeisiä journalismille ja tiedonvälitykselle. Kuitenkin viime vuosina uutisten manipulointi ja deepfake-tekniikoiden käyttö ovat herättäneet huolta. Tässä artikkelissa tarkastelemme, mitä uutisten manipulointi ja deepfake-tekniikat ovat, kuinka ne vaikuttavat yhteiskuntaan ja miten voimme tunnistaa ja torjua niitä. Uutisten Manipulointi Uutisten manipulointi tarkoittaa sitä, kun tietoisesti vääristellään tai muunnellaan uutisraportteja ja tietoja. Tämä voi tapahtua monin eri tavoin, kuten valikoimalla tiettyjä faktoja, käyttämällä harhaanjohtavaa kieltä tai jopa sepittämällä kokonaan vääriä tarinoita. Uutisten manipulointi voi johtua monista syistä, kuten poliittisista agendoista, taloudellisista eduista tai yksinkertaisesti sensaationälästä. Deepfake-tekniikka Deepfake-tekniikka perustuu tekoälyyn ja koneoppimiseen. Se mahdollistaa valokuvien, videoiden…
Read More